Трудовий архів

виконкому Бориспільської міськради

Київської області

a

Штати

Когут Галина Федорівна(1957 р.н.) закінчила Київський індустріально педагогічний технікум (1980 р.). З 2008 р. працює на посаді завідуючої Трудового архіву виконавчого комітету Бориспільської міської ради, призначена – Розпорядженням голови міської ради від 16.07.2008 р. № 198.photo
Когут Галина Федорівна

-

З 2008 р. працює на посаді завідуючої Трудового архіву виконавчого комітету Бориспільської міської ради, призначена – Розпорядженням голови міської ради від 16.07.2008 р. № 198.

(1957 р.н.) закінчила Київський індустріально педагогічний технікум (1980 р.).

Здійснює керівництво діяльністю трудового архіву. Забезпечує виконання покладених на трудовий архів завдань та схоронність документів. Здійснює виявлення та включення до джерел комплектування підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності майна, в діяльності яких не створюються документи Національного архівного фонду, складає списки підприємств і установ. Приймає від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування документи з особового складу, документи фінансово-господарської діяльності та інші документи, строки зберігання яких не закінчились, при ліквідації підприємства, установи, організації без правонаступників. Веде прийом юридичних та фізичних осіб з метою отримання інформаційних запитів. Виконання запитів соціально-правового характеру по заявам громадян і запитам установ, організацій і підприємств. Складає рахунки на оплату юридичним і фізичним особам за виконання запитів по документах архіву. Організовує відбір і приймання в архів документів з особового складу, а також роботу з експертизи цінності документів, створення інформаційних пошукових систем, обліку, забезпечення схоронності і наукового використання документів архіву тощо.photo

-